Binnengekomen terrasaanvraag

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081GP 18
Publicatiedatum
15-06-2021
Einddatum
27-07-2021
Kaart behorende bij: Binnengekomen terrasaanvraag De burgemeester van de gemeente Elburg maakt bekend dat hij de volgende aanvraag heeft ontvangen:

Beschrijving

De burgemeester heeft van Restaurant Lucca een aanvraag ontvangen voor een terrasvergunning.
locatie: Havenkade 18, 8081 GP Elburg. De aanvraag ligt vanaf 15 juni 2021 gedurende twee weken ter inzage. Eventuele belangstellenden kunnen, gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 0525-688688


Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem