Binnengekomen aanvraag evenement - Stichting Nederlandse Publieke Omroep

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Binnengekomen aanvraag evenement - Stichting Nederlandse Publieke Omroep Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen:

Beschrijving

Stichting Nederlandse Publieke Omroep heeft vergunning aangevraagd voor het organiseren van de 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 op 23 december 2020 23:00 uur t/m 00:30 uur, locatie Loswal Elburg.

De aanvraag ligt vanaf 21 oktober 2020 gedurende 1 week ter inzage bij het team Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentehuis. Eventuele belanghebbenden kunnen, gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met team Openbare orde en veiligheid, telefoonnummer: 0525-688 688.

Procedure

Voor inzage van de aanvraag kunt u tijdens openingstijden terecht in het gemeentekantoor op de afdeling MO.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.