Binnengekomen aanvraag evenement - De heer G.J. Plakke

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084GX 42
Publicatiedatum
24-12-2019
Einddatum
04-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben ontvangen:

Beschrijving

De heer G.J. Plakke heeft vergunning aangevraagd voor het organiseren van het Hokseberg Spektakel op 28 februari 2020 van 20:00 tot 01:00 uur, locatie Wolkamerweg 42 in ‘t Harde.

De aanvraag ligt vanaf 24 december 2019 gedurende 2 weken ter inzage bij het team Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentehuis. Eventuele belanghebbenden kunnen, gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag kenbaar maken.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0525-688688.

Procedure

Voor inzage van de aanvraag kunt u tijdens openingstijden terecht in het gemeentekantoor op de afdeling MO.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.