Binnengekomen aanvraag Drank- en horecavergunning en Exploitatie- en terrasvergunning - De Vischpoort B.V.

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081GN 7
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

De Vischpoort B.V. heeft een aanvraag ingediend voor een Drank- en horecavergunning en een Exploitatie- en terrasvergunning. De aanvraag heeft betrekking op het horecapand aan de Havenstraat 7 in Elburg. 

De aanvraag ligt vanaf 19 mei 2020 gedurende een week ter inzage bij het team Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken met onderstaand persoon. Eventuele belanghebbenden kunnen, gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling hun reactie over de aanvraag kenbaar maken. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, telefoonnummer: 0525-688688.