Bestemmingsplan ‘Wildemaet 2019’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
26-11-2019
Einddatum
07-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 16 september 2019 door de gemeenteraad gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Wildemaet 2019’ onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan is een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan ‘Wildemaet’ om de bouw van 5 woningen op de voormalig schoollocatie mogelijk te maken. Om tot een passende invulling van de locatie te komen was het tevens nodig om het beeldkwaliteitplan van 2012 behorende bij het bestemmingsplan ‘Wildemaet’ op onderdelen te herzien. Het gewijzigde beeldkwaliteitplan is door de raad op 16 september 2019 vastgesteld.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:
- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPWILDEMAET2019-VST1

Het beeldkwaliteitplan kan worden geraadpleegd via:
- de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Geldende visies en ruimtelijke plannen/Beeldkwaliteitsplannen/Beeldkwaliteitplan Wildemaet 2019 Elburg.

Elburg, 26 november 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.