Bestemmingsplan ‘Uiterwaardenstraat 19, Elburg’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 19
Publicatiedatum
06-08-2019
Einddatum
17-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de op 15 mei 2019 door de ge-meenteraad vastgestelde 1e partiële herziening van het bestemmingsplan “Kruismaten 2012” (Bestemmings-plan ‘Uiterwaardenstraat 19, Elburg’) onherroepelijk is geworden.

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om een bedrijfswoning te realiseren bovenop het bestaande bedrijfspand Uiterwaardenstraat 19. Tegelijkertijd komen de mogelijkheden van de bouw van twee bedrijfswoningen op het naastgelegen perceel Uiterwaardenstraat 17 te vervallen.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via: · de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen of via · de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.PH1INDKRUISMA2012-VST1

Elburg, 6 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht