Bestemmingsplan Eperweg 3-5 onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084RB 3
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Bestemmingsplan Eperweg 3-5 onherroepelijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 14 december 2020 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Eperweg 3-5 op 4 februari 2020 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het opwaarderen van zorgboerderij Westbroek, een nieuw te bouwen bezoekerscentrum voor A.Vogel en de herinrichting van het parkeerterrein.

Het bestemmingsplan is vindbaar op de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH9BUITENGEB2018-VST1

Elburg, 16 februari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.