Berkenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 3872

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Doornspijk D 3872
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Berkenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 3872 (binnengekomen 19 juni 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een schuilstal.
 

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.