Berkenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 3872

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RT 1
Publicatiedatum
01-09-2020
Einddatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Berkenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 3872 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Berkenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 3872 (verzonden 27 augustus 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch strijdig gebruik: het bouwen van een schuilstal.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.