Berkenweg 9 en 13, 8085 RT Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RT 9
Publicatiedatum
26-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: Berkenweg 9 en 13, 8085 RT Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Berkenweg 9 en 13, 8085 RT Doornspijk (binnengekomen 7 mei 2020)
Activiteit Bouwen en planologisch afwijkend gebruik: het bouwen van twee woningen en het huisvesten van mensen met onbegrepen gedrag en van arbeidsmigranten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.