Berkenweg 9, 8085 RT Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RT 9
Publicatiedatum
26-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: Berkenweg 9, 8085 RT Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Berkenweg 9, 8085 RT Doornspijk (binnengekomen 7 mei 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk huisvesten van mensen met onbegrepen gedrag.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.