Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RT 13
Publicatiedatum
10-06-2021
Einddatum
22-07-2021
Kaart behorende bij: Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 10 juni 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het verlengen van de vergunning voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten met een periode van zes maanden

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.