Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RT 13
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk (binnengekomen 20 mei 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het huisvesten van arbeidsmigranten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.