Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RT 13
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Berkenweg 13, 8085 RT Doornspijk (verzonden 7 oktober 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk, gedurende 1 jaar, huisvesten van arbeidsmigranten.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.