Bekendmaking wijziging belastingverordeningen 2021

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Bekendmaking wijziging belastingverordeningen 2021

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad op 14 december 2020 de onderstaande belastingverordeningen heeft vastgesteld. Achter de betreffende verordeningen is de aard van de wijziging ten opzichte van de vorige belastingverordening vermeld.

- Onroerendezaakbelastingen: Heffingspercentage is verhoogd om de gewenste meeropbrengst van 3,5% te realiseren ten opzichte van 2020
- Afvalstoffenheffing: Verhoging tarieven met 10%, dit in verband met hogere verwerkingskosten van restafval.
- Begraafrechten: Tarieven zijn niet verhoogd
- Forensenbelasting: Verhoging tarieven met 2%
- Havengelden: Verhoging tarieven met 2%
- Marktgelden: Verhoging tarieven met 2%
- Leges: Verhoging tarieven met 2%,
- Precariobelasting (terrassen): Verhoging tarieven met 2%
- Reclamebelasting: Verhoging tarieven met 2%
- Reinigingsheffingen (Vesting): Verhoging tarieven met 2%
- Rioolrechten: Verhoging tarieven met 2%
- Toeristenbelasting: Tarief wordt niet verhoogd
- Watertoeristenbelasting: Tarief wordt niet verhoogd

Daarnaast zijn de verordeningen geactualiseerd met betrekking tot wet- en regelgeving. De belastingverordeningen zijn te vinden op de www.elburg.nl/verordeningen. Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van de genoemde besluiten. Op grond van de legesverordening kunnen hiervoor leges in rekening worden gebracht.