Bekendmaking van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Wmo gemeente Elburg 2021 en het bijpassende besluit

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
01-06-2021
Einddatum
13-07-2021
Kaart behorende bij: Bekendmaking van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Wmo gemeente Elburg 2021 en het bijpassende besluit

Beschrijving

Op 25 mei 2021 zijn vastgesteld de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Wmo gemeente Elburg 2021 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg juni 2021. Deze treden in werking met ingang van 1 juni 2021.

In de Beleidsregels staat de regelgeving die van toepassing is op voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018. De wijzigingen staan hieronder weergegeven:
De beschrijvingen van de maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Hulp bij het huishouden zijn aangepast vanwege de nieuwe inkoopcontracten per 1 juni 2021. Er zijn 2 nieuwe producten gemaakt, namelijk:
a. Waakvlam begeleiding: De waakvlambegeleiding dient ertoe dat de inwoner zich na een periode van begeleiding weer zelfstandig kan redden, maar een aantal keer per jaar (maximaal 12 uur in een kalenderjaar) terug kan vallen op de begeleider. Met het nieuwe product waakvlam bieden we die mogelijkheid. De begeleider kan op die manier een vinger aan de pols houden.
b. Arbeidsmatige groep: Dit is een traject van maximaal 2 jaar waarin een Wmo aanbieder iemand naar werk en/of een vrijwillligersplek begeleidt, waarna de persoon geheel onder de Participatiewet valt of uitstroomt.

Het Besluit bevat de financiële bedragen die voortkomen uit de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018.
1. De tarieven Pgb Hulp bij het huishouden en Begeleiding zijn aangepast, in het besluit staan de nieuwe tarieven ingaande per 1 juni 2021. Dit geldt ook voor de Pgb tarieven.
2. Er wordt geen eigen bijdrage Wmo opgelegd bij de waakvlam-begeleiding en de arbeidsmatige groep.
3. Het reizen met ViaVé is beperkt tot 25 km, daarna kan men gebruik van Valys.

U kunt de informatie nalezen op de website: www.overheid.nl.

Als u nog vragen heeft, kunt u tussen 9:00 uur en 12:30 uur telefonisch contact opnemen met het Sociaal Trefpunt, tel. 0525-682211 of stel uw vraag per e-mail via vraag@sociaaltrefpunt.nl. Het Sociaal Trefpunt is ook te bezoeken op donderdag van 15.00 - 17.00 uur in MFC Aperloo, Stadsweg 27 in ’t Harde en op vrijdag van 10.00 - 12.00 uur in ’t Huiken, Lange Wijden 33a in Elburg.

Let op! Wegens de maatregelen omtrent het coronavirus, is het momenteel alleen mogelijk om het Sociaal Trefpunt op afspraak te bezoeken. U kunt het Sociaal Trefpunt bellen om een afspraak te maken.