Bekendmaking nadere regels Compensatie eigen risico

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Bekendmaking nadere regels Compensatie eigen risico

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar vergadering van 22 september 2020 de nadere regels Compensatie eigen risico gemeente Elburg gewijzigd heeft vastgesteld. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo verordening.

Het college biedt mensen met een laag inkomen en laag vermogen die het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering volledig hebben betaald (€385,00) een compensatie van deze kosten aan ter hoogte van € 150,00 per jaar. De wijziging van de regeling houdt in dat er in het lopende zorgjaar ook al compensatie eigen risico aangevraagd kan worden. Voorheen kon dat pas in het kalenderjaar daarna. Ook is de termijn om de compensatie aan te vragen gewijzigd van 5 jaar naar 2 jaar. 

De gewijzigde regeling treedt in werking per 1 oktober 2020. Op www.elburg.nl vindt u meer informatie over de compensatie eigen risico en hoe u deze kunt aanvragen.