Bekendmaking besluit tot aanwijzing camperplaatsen op parkeerterrein de “Oude Vos”

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
16-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken hierbij de vaststelling bekend van een aanwijzingsbesluit waarin het overnachten in campers op een gedeelte van parkeerterrein de Oude Vos mogelijk wordt gemaakt.

Aanleiding voor het aanwijzingsbesluit is het collegebesluit om op parkeerterrein de Oude Vos 15 camperplaatsen te realiseren. Volgens artikel 4.18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg (APV) is het niet toegestaan om buiten kampeerterreinen te overnachten. Het college kan volgens artikel 4.19 van de APV plaatsen aanwijzen waar het overnachten wel is toegestaan. Met dit besluit is dat gebeurd.

Met ingang van 17 juli 2019 ligt het Aanwijzingsbesluit gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de servicebalie. Tijdens openingstijden van het gemeentekantoor kunt u het besluit komen inzien. Tevens kunnen de stukken gedurende de bovengenoemde periode worden geraadpleegd op de site www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Geldende visies en ruimtelijke plannen en of www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving/Bekendmaking – raadpleeg het Gemeenteblad.

Gedurende bovengenoemde termijn van de ter inzageligging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Uitgelicht