Bekendmaking Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2021 inclusief aanpassing tarieven Pgb Beschermd wonen 2021

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Bekendmaking Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2021 inclusief aanpassing tarieven Pgb Beschermd wonen 2021

Beschrijving

Op 15 december 2020 is het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2021 vastgesteld inclusief de tarieven Pgb Beschermd wonen 2021. Deze treden in werking met ingang van 1 januari 2021. Het Besluit bevat de financiële bedragen die voortkomen uit de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018. De wijzigingen staan hieronder weergegeven.

Wijzigingen:

  1. De tarieven Pgb Hulp bij het huishouden en Begeleiding worden aangepast, in het besluit staan de nieuwe tarieven ingaande per 1 januari 2021. Dit geldt ook voor de Pgb tarieven Beschermd wonen.
  2. Het opstaptarief bij het gebruik van de kortingspas Wmo wordt € 0,99, verhoogd met
    • een bedrag van € 0,242 per kilometer voor een reisafstand tot maximaal 25 kilometer en voor verder weggelegen puntbestemmingen, en:
    • een bedrag van € 1,60 per kilometer voor reisafstanden tussen 25 en 40 kilometer.

U kunt de informatie nalezen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2021, zie www.elburg.nl.