Beekstraat 26, 8081 ED Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081ED 26
Publicatiedatum
24-12-2019
Einddatum
04-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Beekstraat 26, 8081 ED Elburg (binnengekomen 11 december 2019)
Activiteit Monument: het intern verbouwen van het pand.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.