Badweg 3, 8085 RL Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RL 3
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Badweg 3, 8085 RL Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Badweg 3, 8085 RL Doornspijk (binnengekomen 17 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een carport.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.