Autobedrijf De Vries, J.P. Broekhovenstraat 1, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HB 1
Publicatiedatum
30-04-2019
Einddatum
11-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Autobedrijf De Vries, J.P. Broekhovenstraat 1, 8081 HB Elburg

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Opslaan en overslaan van bodembedreigende goederen
•    Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren.

Voornoemde melding is in de periode van 1 mei 2019 tot 12 juni 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht