Activiteitenbesluit Milieubeheer

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084PT 18
Publicatiedatum
07-01-2020
Einddatum
18-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Agrarisch bedrijf ‘De Kroon’,

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het realiseren van een nieuwe werktuigenberging.

Voornoemde melding is in de periode van 8 januari 2020 tot 19 februari 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.