Admiraal Helfrichweg 17, 8084 VG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084VG 17
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Admiraal Helfrichweg 17, 8084 VG ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Admiraal Helfrichweg 17, 8084 VG ’t Harde (binnengekomen 29 mei 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het plaatsen van een tuinhuis/berging.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.