Achterweg ter hoogte van Vogelwikke, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 684

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081RV 4
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Achterweg ter hoogte van Vogelwikke, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 684 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Achterweg ter hoogte van Vogelwikke, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 684 (binnengekomen 26 januari 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van twee zwarte elzen, acht zomereiken, een es en een sierpeer.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.