Achterweg 7, 8081 RV Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081RV 7
Publicatiedatum
04-05-2021
Einddatum
15-06-2021
Kaart behorende bij: Achterweg 7, 8081 RV Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Achterweg 7, 8081 RV Elburg (binnengekomen 26 april 2021)
Activiteiten Monument en Bouwen: het uitbreiden van de woning.
 

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.