Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., t.a.v. de heer E. Mekking, J.P. Broekhovenstraat 36, 8081 HC Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HC 36
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., t.a.v. de heer E. Mekking, J.P. Broekhovenstraat 36, 8081 HC Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., t.a.v. de heer E. Mekking, J.P. Broekhovenstraat 36, 8081 HC Elburg

De melding heeft betrekking op het wijzigen van een inrichting betreffende het verplaatsen van de gasolietank en het plaatsen van een tweetal PGS15 opslagkasten. De volgende activiteiten worden gemeld:

•    Het opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
•    Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Voornoemde melding is in de periode van 21 april 2021 tot 2 juni 2021 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.