Aanleggen bodemenergiesysteem - Van ’t Hof Grondboringen B.V.

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081AH 10
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Aanleggen bodemenergiesysteem - Van ’t Hof Grondboringen B.V.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen en geaccepteerd van: 
Van ’t Hof Grondboringen B.V. voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Wildemaetstraat 10 in Elburg.

Voornoemde melding is in de periode van 23 september t/m 3 november 2020 in te zien op het gemeentehuis. Voor inzage kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.