Aanleggen bodemenergiesysteem - Melksteeg 2

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
15-12-2020
Einddatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Aanleggen bodemenergiesysteem - Melksteeg 2

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen en geaccepteerd voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel: Melksteeg 2 in Elburg. 

Voornoemde melding is in de periode van 16 december 2020 t/m 26 januari 2021 in te zien op het gemeentehuis. Voor inzage kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.