Aanleg bodemenergiesysteem

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
03-11-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Aanleg bodemenergiesysteem

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij meldingen hebben ontvangen en geaccepteerd voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de percelen:
•    Molendijkjes 45 in Elburg
•    Vliersingel 2 in Elburg

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 3 november t/m 14 december 2020 in te zien op het gemeentehuis. Voor inzage kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.