A. Vogelstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 4403, 4405 en 4452

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Kaart behorende bij: A. Vogelstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 4403, 4405 en 4452 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

A. Vogelstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 4403, 4405 en 4452 (binnengekomen 21 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een opslaghal met kantoor en ontvangstruimte en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.