A. Vogelstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4455

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HD 1
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: A. Vogelstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4455 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

A. Vogelstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4455 (binnengekomen 14 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.