A. Vogelstraat 8, 8081 HD Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HD 8
Publicatiedatum
04-05-2021
Einddatum
15-06-2021
Kaart behorende bij: A. Vogelstraat 8, 8081 HD Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

A. Vogelstraat 8, 8081 HD Elburg (verzonden 22 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een opslaghal en het aanleggen van een uitweg.
 

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.