A. Vogelstraat 15, 8081 HD Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HD 15
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: A. Vogelstraat 15, 8081 HD Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

A. Vogelstraat 15, 8081 HD Elburg
(binnengekomen 4 mei 2021)
Activiteit Reclame: het plaatsen van reclame op de gevel van het bedrijfspand.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.