A. Vogelstraat 11, 8081 HD Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HD 11
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: A. Vogelstraat 11, 8081 HD Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

A. Vogelstraat 11, 8081 HD Elburg (verzonden 15 september 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch strijdig gebruik: het plaatsen van een hekwerk aan de voorzijde van het pand.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.