2e Partiële herziening bestemmingsplan Elburg en Oostendorp (Zuiderzeestraatweg 18-20 Molen de Tijd) onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
24-12-2019
Einddatum
04-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 17 december 2018 door de gemeenteraad ongewij-zigde vastgestelde 2e partiële herziening bestemmingsplan Elburg en Oostendorp onherroepelijk is geworden.

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om het gebouwencomplex van Molen De Tijd te gebruiken voor een combinatie van functies, waaronder het behoud van de molen als werktuig; ambachtelijke bedrijvigheid zoals een bakkerij en chocola-atelier met winkel; culturele activiteiten zoals tentoonstellings- en educatieruimten; niet-zelfstandige horeca in categorie 2, met een bijbehorend ter-ras; en de daarvoor noodzakelijke parkeervoorzieningen. Het perceel heeft daarvoor naast de bestemming “Bedrijf – Molen” ook de bestemming “Bedrijf-Gemengd” gekregen. Doel van het bestemmingsplan is om ruimte te bieden voor een rendabele exploitatie van het gebouwencomplex en daarmee de instandhouding van de molen als rijksmonument te bevorderen.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via: · de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH2ELBODORPMOLEN-VST1

Elburg, 24 december 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.