Nieuwe Detailhandelsstructuurvisie

Na een tussenstap van een ruim half jaar is het gelukt om met alle betrokkenen een nieuw concept voor de detailhandelsstructuurvisie (DHSV) op te stellen. Het college van B&W is tevreden over deze versie en legt deze voor aan de gemeenteraad. Wethouder José Oosthoek (EB) kijkt graag vooruit: “In dit concept hebben we verschillende belangrijke uitgangspunten benoemd zoals het unieke karakter van de Vesting. De basis staat er. Wel is ruimte overgelaten voor enkele vraagstukken.”

De reden van de vertraging bij de DHSV betrof vooral het beeld dat de verschillende partijen van elkaar hadden. Wethouder José Oosthoek hierover: “De strategische uitgangspunten en verwachtingen strookten niet met elkaar. We hebben hierover uitvoerig gesproken en dit heeft geleid tot het herstellen van het wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars –soms- afwijkende standpunten.”

Supermarkten
Naast de ontwikkelingen in de Vesting krijgentwee andere onderwerpen veel aandacht in de DHSV. Dit zijn de mogelijke uitbreiding van de supermarkten in winkelcentrum de Vrijheid én de locatie van de Aldi. José Oosthoek hierover: “Voor de Aldi staat in de DHSV een eerste voorkeur voor het ontwikkelen in de directe omgeving van de Vesting. Het is nog niet gezegd dat dit ook kan, alleen al vanwege de beperkingen van het beschermd stadsgezicht. We stellen dan ook voor om eerst nader onderzoek te doen.”

De detailhandelsstructuurvisie benoemt de vestiging en ontwikkelingsmogelijkheden van de winkels in de gemeente Elburg. Daarin zijn drie winkelcentra te onderscheiden: de Vesting, de Vrijheid en Centrum ’t Harde. Hiernaast zijn er andere detailhandelslocaties, zoals rond De Spar in Doornspijk en de Aldi in de Vrijheidsstraat in de wijk Oosthoek.

- detailhandelstructuurvisie

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons