Meer mogelijkheden voor Bed en Breakfast

Het college voor burgemeester en wethouders wil een nieuwe beleidsregel voor Bed en Breakfast (B&B) vaststellen. Volgens wethouder José Oosthoek (EB) houdt de wijziging in dat een B&B ook op andere locaties dan in de woning van de eigenaar gevestigd kan zijn: “Is er sprake van een mooie of een unieke locatie dan vinden wij dat het mogelijk moet zijn om hierin een B&B te vestigen, bijvoorbeeld in een bijgebouw, een bijbehorend bouwwerk of ander object.” De gemeente legt de aangepaste beleidsregel voor een Bed en Breakfast en voor Airbnb (het verhuren van ruimtes via internet) vanaf 23 mei 2018 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage.

“We zochten al langere tijd naar een manier om meer overnachtingsmogelijkheden te creëren. Dit heeft geleid tot de verruiming van de beleidsregels”, aldus wethouder José Oosthoek. “Elburg is een prachtige gemeente met veel mooie plekjes en gastvrije inwoners. Binnen de gemeente zien we zeker ruimte voor uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden. Bed en Breakfast is een mooie vorm van gastvrijheid die de gemeente graag stimuleert, vooral wanneer het gaat om bijzondere en kwalitatief hoogstaande locaties, waarmee we Elburg op de kaart zetten.”

De nieuwe beleidsregel besteedt ook aandacht aan Airbnb. Hiervoor waren geen randvoorwaarden opgesteld, terwijl voor het recreatief verhuren van een woning wel een vergunning moet worden aangevraagd. Gedurende de inspraaktermijn is het mogelijk om op de beleidsregels te reageren. Zie voor meer informatie vanaf 22 mei 2018 op www.elburg.nl.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons