Voedselbanken Nederland versoepelt criteria voor voedselpakketten

Logo-voedselbank-Elburg-OldebroekVoedselbanken Nederland heeft besloten de criteria voor het verkrijgen van een voedselpakket aanzienlijk te verruimen. Dit betekent dat meer mensen nu in aanmerking komen voor ondersteuning.

Bij de beoordeling van de aanvraag worden enkele nieuwe uitgavenposten in mindering gebracht op het inkomen:

  • € 120,00 per maand voor sociale participatie voor de aanvrager, € 80,00 voor de partner, en € 40,00 voor kinderen van 18 jaar en ouder. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt de kinderbijslag.
  • € 50,00 per maand voor kleding voor alle inwonende volwassenen (18+).
  • € 25,00 per maand voor kleine reparaties en inboedel voor de aanvrager.

Dankzij deze nieuwe aftrekposten komen veel mensen sneller in aanmerking voor een voedselpakket.

Bent u recentelijk afgewezen? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een voedselpakket? Dien dan een aanvraag in via de website van Voedselbank Elburg - Oldebroek: voedselbankelburgoldebroek.nl, waar u het nieuwe aanvraagformulier kunt vinden. Nieuwe klanten zijn van harte welkom bij de voedselbank!