Ontwikkeling Broeklanden III vraagt om meer onderzoeken

Broeklanden IIIDe ontwikkeling van bedrijventerrein Broeklanden III vraagt om meer onderzoeken. Die vinden in de komende periode plaats. De informatie uit de onderzoeken is nodig om duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van een bedrijventerrein in dit gebied. Het gaat hierbij onder andere om flora- en fauna-onderzoeken en verkeerskundige aspecten. Ook op het gebied van de gemeentelijke samenwerking zijn nog vragen te beantwoorden.

In januari 2023 besloten de gemeenten Elburg en Oldebroek samen te werken bij de ontwikkeling van de uitbreiding van het Elburgse bedrijventerrein Broeklanden. Broeklanden III ligt op Oldebroeks grondgebied, naast de Elburgse delen I en II.
Volgens wethouder Henk Wessel van Elburg is er veel vraag naar bedrijfsruimte: “Op dit moment is er een tekort aan groeiruimte voor onze bedrijven. We hebben een flinke wachtlijst van bedrijven die willen uitbreiden. Broeklanden III is dan ook erg gewenst. Het is belangrijk om onze economie de ruimte te geven om te groeien, zeker nu er veel extra woningen bij zullen komen.”

Wethouder Liesbeth Vos van Oldebroek onderstreept de gezamenlijke aanpak: “Bedrijven in beide gemeenten kunnen baat hebben bij een gezamenlijke ontwikkeling. Er zijn veel belangen gemoeid met de ontwikkeling van een bedrijventerrein op deze locatie. Daarom is zorgvuldigheid belangrijk. Ook andere mogelijke ontwikkelingen van bedrijfslocaties in onze gemeente spelen mee bij het besluit om Broeklanden III wel of niet te ontwikkelen en in welke vorm.”

Gevolgen

De onderzoeken brengen de gevolgen voor flora en fauna in beeld. Ook de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein wordt onderzocht. Daarnaast wordt gekeken naar de juridische mogelijkheden van het gezamenlijk ontwikkelen van het bedrijventerrein. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt een besluit genomen over de verdere stappen naar gezamenlijke ontwikkeling van Broeklanden III.