Gemeente Elburg wil toegankelijk borstkankeronderzoek

Screeningbus borstkankerIn de vergadering van 5 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Elburg een motie aangenomen inzake het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd zich in te zetten voor het terughalen van de screeningsbus en het bijhouden van de opkomstcijfers. Ze hebben hierover contact gehad met de gemeenten Nunspeet en Oldebroek.

Het college heeft een brief gestuurd naar Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland. Het is voorlopig niet mogelijk om overal screeningsbussen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker te hebben staan. Dit komt door een tekort aan personeel. In deze brief vraagt het college de organisatie om de opkomstcijfers van de borstkankerscreening nauwlettend te monitoren en actie te ondernemen wanneer blijkt dat er een significante daling in de opkomst is. Deze zorgen worden gedeeld door de gemeente Oldebroek, die de brief ook heeft ondertekend.

Doel van de actie

Het doel van deze actie is om mogelijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Door de verplaatsing van de screeningslocatie moeten inwoners nu verder reizen, wat kan leiden tot een verminderde opkomst bij de borstkankerscreening. De gemeenten willen ervoor zorgen dat elke vrouw de kans krijgt om zich te laten onderzoeken, zonder dat afstand een belemmering vormt.

Wethouder Anjo Simonse verduidelijkt: “Het is heel belangrijk dat onze inwoners gemakkelijk naar onderzoeken kunnen gaan die levens kunnen redden, zoals het borstkankeronderzoek. Door de veranderingen in de locaties van de screeningsbussen willen we niet dat minder vrouwen zich laten onderzoeken. We moeten proactief zijn en mogelijke problemen in een vroeg stadium aanpakken.”

Samenwerking met buurgemeenten

Nederland heeft te maken met een aanzienlijk personeelstekort voor bevolkingsonderzoeken naar borstkanker. In de ene regio moeten vrouwen hierdoor (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de regionale verschillen te verkleinen, heeft Bevolkingsonderzoek Nederland de inzet van de mobiele onderzoekscentra anders gepland. Voor een aantal plaatsen betekent dat, dat ze cliënten op een andere locatie uitnodigen voor het onderzoek. Het voordeel hiervan is dat vrouwen minder lang hoeven te wachten op het borstonderzoek. Het kan echter wel betekenen dat ze verder en langer moeten reizen naar het onderzoekscentrum.

Vanuit Elburg is goed overleg geweest met de buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek. In Nunspeet kunnen vrouwen nog steeds gebruikmaken van de bus voor borstkankeronderzoek. Inwoners uit de gemeenten Elburg en Oldebroek kunnen kiezen uit Nunspeet als opkomstlocatie. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid.