Gemeente Elburg investeert in efficiënt onderhoud bermen

nieuwe trekker met zuigwagenDe gemeente Elburg heeft een nieuwe trekker met zuigwagen aangeschaft die al enkele weken in gebruik is. Met deze nieuwe combinatie wordt het gemaaide gras direct opgezogen en afgevoerd. Op deze manier wordt efficiënter gewerkt en krijgen kruiden en planten meer kans om te groeien. Want een belangrijk onderdeel bij goed ecologisch bermbeheer is dat je het maaiafval direct afvoert. Met het weghalen van het maaisel worden voedingsstoffen weggehaald. Een voedselarme, verschraalde bodem zorgt voor meer diversiteit en meer bloemen. Met deze nieuwe combinatie heeft de gemeente dit zelf in beheer. Wethouder Henk Wessel kreeg uitleg over de nieuwe machine en hoe de collega’s van de buitendienst deze inzetten.

Gezien de vele functies die bermen kunnen en moeten vervullen bekijkt de gemeente per berm wat de functie van de berm is en welke kansen er zijn voor ecologisch bermbeheer. Uitgangspunt bij het bermbeheer is dat de verkeersveiligheid voorop staat! Een hele klus want in totaal is er binnen de gemeente Elburg ruim 70 hectare aan bermen.