Buitendienst in Beeld - over speeltuinen

Evert vd Brink, reparatie schommel uitvoerenIn gesprek met Evert van den Brink, monteur buitendienst.

Kun je kort iets over je functie vertellen?

Ik werk nu 10 jaar voor de gemeente Elburg als monteur in de werkplaats op de gemeentewerf. Hier doe ik het onderhoud van zowel gereedschap als het wagenpark. Van de kettingzaag tot de vrachtauto. Ook voer ik veel reparaties uit, bijvoorbeeld aan speeltoestellen. Ik kijk enorm uit naar de nieuwe gemeentewerf, waarbij de werkplaats meer gemoderniseerd zal zijn. Verder ben ik onderdeel van het team gladheidsbestrijding in de winterperiode, waarbij ik op de tractor rijd.

Je noemt reparaties aan speeltoestellen. Hoe is dit georganiseerd?

De certificering van speeltoestellen vindt plaats in de fabriek waar het toestel is geproduceerd. Twee á drie keer per jaar worden de speeltoestellen door een medewerker van de gemeente Elburg geïnspecteerd op de veiligheidseisen. Hij volgt hier ook trainingen voor. Ook hebben we eenmaal in de twee jaar een externe inspectie. Aan de hand hiervan wordt er een lijst opgesteld met reparatie of verbeterpunten. Bij onveilige speeltoestellen wordt er direct actie ondernomen, de andere punten handel ik over de loop van een jaar af. Je merkt door deze werkwijze dat er, na inspectie,  steeds minder verbeterpunten naar voren komen.

Evert vd Brink, reparatie speeltoestel uitvoerenNaast speeltoestellen heb je natuurlijk ook onderhoud van de speeltuin zelf. Hoe wordt dit gedaan?

We zijn al enige tijd bezig met het renoveren van speeltuinen. Houtchips wordt vervangen door kunstgras en verouderde speeltoestellen worden soms vervangen door nieuwe. Gezien we 75 speeltuinen hebben doen we dit in fases; elk jaar een aantal. Wanneer we een speeltuin hebben ingepland voor renovatie worden de buurtbewoners hierover geïnformeerd. Soms worden er ook nieuwe speeltuinen aangelegd. Dan betrekken we de buurt bij het ontwerp.

Wat wil je de inwoners nog meegeven?

Gebruik speeltoestellen waarvoor ze gemaakt zijn. Dus niet meerdere kinderen op een speeltoestel welke voor 1 persoon is bedoeld. Dit voorkomt schades.
Mocht je zelf een gebrek aan een speeltoestel ontdekken? Meld dit dan bij de gemeente, dan kunnen we dit zo spoedig mogelijk herstellen.