Ontwikkelfonds Regio Zwolle: voor een betere arbeidsmarkt

Een financiële stimulans voor de opleiding van uw medewerkers

De Regio Zwolle wil werken aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt. Het Ontwikkelfonds, waaraan ook de gemeente Elburg bijdraagt, is door hen opgezet om werkgevers financieel te ondersteunen bij het her-, bij- en omscholen van hun medewerkers. Daarmee zorgen we voor een betere beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van onze arbeidsmarkt:

 1. Beschikbaarheid: door medewerkers verder op te leiden worden zij beschikbaar voor meer openstaande vacatures;
 2. Wendbaarheid: flexibiliteit van medewerkers maakt onze arbeidsmarkt veerkrachtiger;
 3. Inclusiviteit: ook mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn potentiële werknemers.

Individueel, per bedrijf

 • max. € 25.000 euro per bedrijf;
 • 50/50 cofinanciering: het Ontwikkelfonds vergoedt de helft van de kosten;
 • bijdrage is min. € 1.000 en max. € 2.500 per werknemer;
 • voor max. 20 werknemers;
 • de opleiding moet gegeven worden door een erkende opleider (geen regulier bekostigd onderwijs, geen reguliere BBL-opleiding, wel maatwerkopleidingen van een ROC, wel door branche erkende opleiders);
 • de opleiding mag max. 1 jaar duren;
 • de opleiding moet bedoeld zijn om de werknemer aan het werk te krijgen/houden (herscholing, bijscholing, omscholing);
 • de werkgever moet de aanvraag doen;
 • er mag gestapeld worden met cofinanciering uit het branchegerichte O&O-fonds/OTIP;
 • de opleiding mag maximaal op HBO-niveau zijn;
 • ook de op te leiden werknemer mag maximaal HBO geschoold zijn;
 • de werkgever of de werknemer moet in regio gevestigd zijn;
 • een uitzendbureau mag ook aanvraag doen namens een bedrijf, bij voorkeur wordt samen een aanvraag gedaan.

Via een samenwerkingsverband

 • max. € 100.000 per aanvraag;
 • voor samenwerking van bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente en/of een opleider;
 • 50/50 cofinanciering: het Ontwikkelfonds vergoedt de helft van de kosten;
 • de opleiding mag max. 1 jaar duren;
 • moet min. 2 van de 3 doelen bereiken: beschikbaarheid, wendbaarheid, inclusiviteit.

Beoordeling van de aanvragen

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gekeken in hoeverre de doelstelling van de HCA wordt bereikt (beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van medewerkers). Verder wordt gekeken naar de proportionaliteit (verhouding investering in opleiden tot resultaat in arbeidsplaatsen) en doeltreffendheid (wordt met deze opleiding het beoogd resultaat bereikt?). De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de start van de opleiding worden ingediend.

Aanmelden

Aanmelden kan via het online-aanmeldformulier op www.upgradejezelfregiozwolle.nl. Voor hulp bij de aanvraag zijn Nickie de Vries en Ramona de Lang beschikbaar. U kunt hen bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.