Bedrijvendagen SDE+-subsidie voor zonnepanelen succesvol verlopen

Dit voorjaar konden ondernemers in de gemeente Elburg gratis advies inwinnen over de aanschaf van zonnepanelen. ‘Wat kost dit, wat levert het op en wat is het te behalen rendement?’ Tijdens de twee bedrijvendagen, die georganiseerd werden door de gemeente en IGEV (Innovatiecentrum Groene Noord-Veluwe), maakten 24 ondernemers gebruik van het aanbod om een quickscan van hun bedrijf te laten maken. Vanwege de grote belangstelling volgt komend najaar waarschijnlijk een tweede ronde.

Als onderdeel van de quickscan boden de adviseurs van IGEV aan om, bij een positief advies, de aanvraag voor een SDE+-subsidie te verzorgen. Dit is een subsidie die het ministerie van Economische zaken en Klimaat aanbiedt om de aanschaf van zonnepanelen – en daarmee het rendement – extra aantrekkelijk te maken. Met de SDE+ stimuleert het ministerie de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Als gemeente kunnen we spreken van een mooi succes. Niet voor elk bedrijf bleek het even interessant te zijn, maar IGEV heeft een aantal heel mooie SDE+-trajecten in gang kunnen zetten. Daarnaast gaan meerdere ondernemers en scholen opwekken voor eigen gebruik. Heel belangrijk om stappen te zetten richting een energieneutrale gemeente!

Alles bij elkaar is er voor bijna 2,5 Megawatt aan adviezen uitgebracht. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van bijna 600 gezinnen op jaarbasis.

Uitgelicht