Bedrijventerrein Broeklanden

Bedrijventerrein Broeklanden ligt aan de oostkant van de kern Elburg/Oostendorp en wordt begrensd door de Oostelijke Rondweg, de Zuiderzeestraatweg-Oost, de gemeentegrens met Oldebroek en de Eekterbeek.

De gemeente Elburg streeft naar het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein Broeklanden. Eén van de factoren die van belang is bij het realiseren en beheren van een duurzaam bedrijventerrein is het realiseren en handhaven van een goede beeldkwaliteit. Een goede beeldkwaliteit bevordert een representatief karakter van het bedrijventerrein en draagt in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijke werk- en leefomgeving. Om tot een goede beeldkwaliteit van het bedrijventerrein te komen zal de gemeente reeds in het stadium van de gronduitgifte aandacht geven aan dit aspect (“Het juiste bedrijf op de juiste plek op het juiste moment”). Het ordenen en sturen van de individuele keuzes (voorkeursligging, zonering op eigen erf) is van belang om tot een eenheid en hoogwaardige kwaliteit te komen.

Verkoopprijzen kavels

De Rietkraag zichtlocatie A € 180,00 / m2 ex. BTW
Broeklandstraat zichtlocatie B (noordzijde) € 165,00 / m2 ex. BTW
Broeklandstraat en Moerasstraat € 150,00 / m2 ex. BTW

Zie voor de beschikbaarheid van percelen de actuele situatietekening. Voor informatie over de beschikbare kavels kunt u zich het best in verbinding stellen met Walter Weessies, beleidsmedewerker Vastgoed en Grondexploitatie van het domein Ruimte 0525-688688.

Documenten

Kaart Broeklanden

Uitgelicht