Wijkcomite Oosthoek/Vrijheid

Op 26 oktober 2005 werd de wijk de Oosthoek uitgebreid met de wijk de Vrijheid. Het gezamelijke wijkcomité wordt gevormd door leden uit beide wijken. Het wijkcomité zal functioneren als aanspreekpunt en klankbord in de wijk zowel voor bewoners als voor de gemeente en het kan het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de woon- en leefomgeving van de wijk.

Als u van het spreekuur gebruik wilt maken, wordt u vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden bij het secretariaat van het wijkcomité:  wcovelburg@gmail.com.

Leden wijkcomite

Naam leden

E-mail

Secr. wijkcomite Oosthoek/Vrijheid

wcovelburg@gmail.com 

Dhr. W. Kamphorst

ewkamphorst@gmail.com

Mw. A. Land

bcdehellenbeek@hotmail.nl 

Dhr. J. Peute (voorzitter)  jospeute@hotmail.com

 

Heeft u een goed idee of wilt u een klacht doorgeven dan kunt u hiervoor een formulier downloaden en invullen.

Uitgelicht