Wijkcomité Vesting & Molendorp

Wij zijn er om ideeën te toetsen, problemen op te lossen, wensen te vervullen en draken te doden die bij de wijkbewoners leven. Kunnen wij dat allemaal? Nee, niet alles kunnen we doen of veranderen. Wij zijn 8 mensen uit uw wijk en geen superman of –vrouw. We kunnen wel luisteren en inventariseren, proberen tot oplossingen te komen en zonodig bij de gemeente aan de bel trekken.

Daarvoor hebben we u dus heel hard nodig. We vragen u uw stem te laten horen en ons mee te delen wat er speelt. U kunt ons aanspreken in het dagelijks leven, schrijven, mailen en we houden contactavonden waarvoor iedereen uitgenodigd wordt. Natuurlijk gaan we ook met onze tijd mee en daarom is er een Hyves-pagina in het leven geroepen. We hopen dat u zich aanmeldt als ‘vriend’ en dat we veel van u mogen horen.

Leden Wijkcomité

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Dhr. Beetz

Voorzitter 682700 of 06 51084930 beebro@kpnmail.nl

Dhr. J.H.M. Erdkamp

lid

684631

j.erdkamp@kpnmail.nl

Dhr. W. Smit

lid

 

wsmit@vitters.com 

Dhr. J. Hage

lid 06 44970041 jan.hage@kpnmail.nl
Mw. M. van der Geer lid 680341

ame.vandergeer@telfort.nl

Dhr. H. Groen lid 06 51530423

hennygroen@gmail.com

Vragen, klachten, op- of aanmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over uw wijk? Neem contact op met een van de wijkcomitéleden, laat het ons weten via: vestmol@gmail.com

Website: www.vestingmolendorp.nl
Twitter: www.twitter.com/vestmol1
Facebook: www.facebook.com/vestingmolendorp/

Uitgelicht