Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, duurt het even voordat de gemeente een beslissing heeft genomen. Tot die tijd heeft u geen inkomen. Met een voorlopig voorschot krijgt u alvast geld om deze tijd te overbruggen.

Heeft u toch geen recht op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot afgetrokken van uw eerste bijstandsuitkering.

Afspraak maken

Selecteer bij het maken van een afspraak 'Info bijstand aanvragen'.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een voorschot op de bijstandsuitkering zijn:

  • U kunt bewijzen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door bankafschriften of een bewijs van uw schulden.

Aanvraag

Zo vraagt u een voorschot bij de gemeente aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • recente bankafschriften
    • eventueel een bewijs van uw schulden

Bezwaar  beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. U kunt de provincie vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.