Hulp vanuit organisaties

Financieel trefpunt

We kennen het allemaal wel; het einde van de maand moeten puzzelen om rond te kunnen komen, een rekening krijgen die u niet meteen kunt betalen of digitaal uw geldzaken regelen. U kunt met al uw vragen over geldzaken of schulden terecht op één plek, namelijk het financieel trefpunt in het Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg. 

In dit trefpunt werken Humanitas, Schuldhulpmaatje, Stichting Wiel, MEE, Sociaal.nl, Stimenz en de gemeente Elburg samen om alle vragen over geld en schulden te beantwoorden of samen te zoeken naar oplossingen. 

Als u binnenloopt in het trefpunt wordt u ontvangen door een gastheer/vrouw die kijkt wie uw vragen kan beantwoorden. U mag ook uw eigen zaken komen regelen, een laptop, printer en scanner zijn aanwezig. Een sociaal raadsvrouw van Stimenz is aanwezig om te checken of u alle inkomsten krijgt waar u recht op hebt. Zij kan u ook helpen bij (juridische) vragen over bijv. werk, uitkering, de beslagvrije voet of andere zaken. 

Het financieel trefpunt is elke woensdag van 10.00-12.00 uur geopend. Een afspraak maken is niet nodig.

Wilt u meer weten? Dan kunt u terecht bij team Doe’th. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur, doeth@elburg.nl of 0525-682211.

155-help-een-bedrijf

Wanneer uw eigen bedrijf of onderneming (tijdelijk) in financieel zwaar weer zit, kunt u een beroep doen op ‘155-help-een-bedrijf, een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 155-help-een-bedrijf is een noodloket voor ondernemers, waar u kosteloos advies kunt opvragen over uw bedrijfsvoering, commercie of financiën. Een ervaren ondernemersadviseur brengt samen met u de situatie in kaart en kijkt naar mogelijke oplossingen.

Minnelijk traject

Ook schuldhulpverlening is maatwerk. Wanneer u ondanks hulp van bovenstaande organisaties toch in de schulden raakt of blijft, kunt u zich bij de gemeente het financieel trefpunt ('t Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg) melden voor schuldhulpverlening. Samen met u wordt gewerkt aan een oplossing voor uw situatie. De organisatie Sociaal.nl voert voor de gemeente de schuldhulpverlening uit. Sociaal.nl  kijkt in eerste instantie naar een minnelijk traject, waarin u samen met de schuldeisers tot een oplossing probeert te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van nieuwe schulden. Uw medewerking is daarbij erg belangrijk. U krijgt begeleiding bij het (leren) omgaan met de huishoudfinanciën en het beheren van beschikbaar inkomen.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als het minnelijk traject niet mogelijk is, biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen wellicht uitkomst. Wanneer u in de wettelijke schuldsanering terecht komt, ben tu binnen drie jaar schuldenvrij. Wie toegelaten wil worden tot de WSNP, stuurt een verzoek naar de rechtbank. De gemeente kan u helpen met het verzoek. De rechter kan de schuldeisers dwingen mee te werken aan een schuldregeling, mits degene die de schuld moet voldoen handelt vanuit zuivere motieven. Tijdens de saneringsperiode zorgt een bewindvoerder dat de sanering goed verloopt.

Uitgelicht