Caravan parkeren op openbare weg

U mag een caravan niet voor langere periode langs de weg parkeren zonder deze te gebruiken. Dit geldt ook voor:

 • een kampeerwagen
 • een camper
 • een magazijnwagen
 • een aanhangwagen
 • een keetwagen

In de gemeente Elburg mag u maximaal drie dagen  parkeren zonder ontheffing.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan of aanhanger:

 • niet teveel parkeerruimte inneemt; of
 • het straatbeeld niet nadelig beïnvloedt.

Aanvraag

Zo vraagt u een ontheffing aan:

Neem contact op met de gemeente.
U geeft door:

 • waar de caravan komt te staan
 • het soort caravan
 • de grootte van de caravan
 • waarom u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • wanneer u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • hoelang u de caravan op de openbare weg wilt parkeren

Bovenstaande geldt voor alle voertuigen.

Uitgelicht