Subsidie sportactiviteiten

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die sportactiviteiten aanbieden. Zet uw organisatie zich bijvoorbeeld in voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor deze activiteiten. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Aanvraag subsidie 2019 sport

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan. Subsidie vraagt u altijd aan voor het daaropvolgende jaar.

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. U kunt hiervoor het Aanvraagformulier subsidie 2019 Sport gebruiken.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tips

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Uitgelicht