Subsidie sociaal-cultureel werk

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezighouden met sociaal-cultureel werk. Zet uw organisatie zich in voor bijvoorbeeld buurtwerk, opbouwwerk, kinderopvang en vrouwen- en migrantenemancipatie? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen.

Voorwaarden

Uw vereniging of instelling moet de subsidie zelf aanvragen.

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk. De subsidie vraagt u voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

Termijn

De gemeente  neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Tips

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd. Subsidie vraagt u altijd aan voor het volgende jaar.

Uitgelicht